Spor Akademisi BESYO hazırlık kurslarımıza katılan adaylar üniversitelerin BESYO bölümlerinde eğitim verilen Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü ile Rekreasyon bölümleri için ciddi bir hazırlık dönemine girerek önce TYTden ardından da ilgili üniversitenin yetenek sınavından başarıyla geçmeleri için spor akademilerine ve spor liselerine hazırlanmak isteyenler için programlı bir çalışma imkanı sunuyor, bilim kurulumuzdaki akademisyenlerimiz vasıtasıyla Spor Akademisi, BESYO ve Spor Lisesi hazırlık adaylarına, hangi üniversiteyi daha kolay kazanabilecekleri ve hangi bölümde eğitim alırlarsa daha verimli olabileceklerine dair rehberlik hizmetleri de veriyoruz.

50’ye yakın şehirde, 50’nin üzerinde üniversitede BESYO bölümleri bulunmaktadır ve herbirinin sınavları kendi sınav komisyonlarının o sene belirlediği şekilde yapılmaktadır ancak birbirine benzemektedir. Dolayısıyla hazırlıklarımızı bazı üniversitelerin karma parkur düzeninde çoğuna uyacak şekilde oluşturarak gerçek sınavlara uygun hale getirmekteyiz.

BAŞVURULABİLECEK BÖLÜMLER

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirme amacıyla yola çıkan bölüm, bu amaca yönelik bir ders programı uygulamaktadır.
Üniversiteler, genel olarak sektörün ihtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, programda hareket ve antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi ve kinesiyoloji, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor
sosyolojisi gibi teorik ve bireysel sporlar takım sporları gibi uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin antrenörlerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrenciler için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, millî olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak
çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.

Programdan mezun olacak öğrenciler “Antrenör” ünvanını almaktadır.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Üniversiteler, programlarında genellikle yönetim bilimleri, spor hukuku, kamu yönetimi, iletişim ve halkla ilişkiler, sporda yönetim ve organizasyon, uygulamalı kamp eğitimi ve yönetimi, spor tesisleri işletmeciliği gibi teorik ve uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Spor yöneticiliği Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları
Spor sektörünün en önemli bileşenlerinden olan Spor Yöneticiliği birçok bilgi alanını bünyesinde barındırmaktadır. Sektörel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve taleplere yönelik projeler hazırlamak, mevcut ve potansiyel sorunların çözümüne katkıda bulunmak, yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda gerek kuramsal gerekse
uygulamaya dönük akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmektir. Spor yöneticilerinin çalıştıkları alanlar bunlarla sınırlı olmayıp geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, milli olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Bölümün amacı, bireylerin farklılıklarını dikkate alarak egzersiz programları hazırlayabilen, sağlıklı yaşam, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik ölçme, değerlendirme ve analiz yapabilen, etik kurallar çerçevesinde her yaştaki bireyin sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, sorgulayan ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen nitelikli egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmektir.

Çalışma Alanları
Egzersiz ve spor bilimi bölümünden mezun olan öğrenciler, sağlıklı yaşam uzmanı olarak görev yapabilir. Pedagojik formasyon sertifikası alan
öğrenciler M.E.B.’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve
doktora eğitimi yapabilirler ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilirler.

REKREASYON BÖLÜMÜ
Rekreasyon, günümüzde şehir rekreasyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelen sağlıklı yaşam ve zindelik merkezleri, fitness ve kondisyon salonları, açık ve kapalı spor tesislerinde görev alacak fitness yöneticisi, uzmanı, antrenörü ve kondisyoneri yetiştirilmesine odaklanan daldır.
Tercih edecek olan öğrenciler bir yandan yönetim teori, ilke ve yaklaşımlarını irdelerken bir diğer yandan spor bilimlerinin önemli bir çalışma alanı olan antrenman teori ve yöntemlerini öğrenebileceklerdir. Bu sayede performans sporuyla ilgilenmekte olan meslektaşlarından farklı olarak, yetişen fitness uzmanları, doğru hizmet verilen tesislerde katılımcıların yaşam kalitesinin arttırılmasını ve yaşam boyu spor veya herkes için spor yaklaşımını toplum geneline yaygınlaştırmakla görevli uzmanlara dönüşebileceklerdir.

Çalışma Alanları
Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler;
Turizm alanında;
*Su sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,
*Kara sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,
*Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri liderliği (halk oyunları, dans, müzik, festival),
*Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için liderlik,
*Çocuk rekreasyon aktiviteleri liderliği,
*İş Sektörlerinde (sanayi),
*Yerel yönetimlerde (belediyeler),
*Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları)
ve Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Spor Akademisi mezunları kamu kurumlarında çalışmak konusunda avantajlara sahiptir ve son yıllarda atamalarda en çok kontenjan ayrılan bölümler arasında yer almaktadır.

Son yıllarda örnek KPSS atama puanları;
Beden eğitimi ve spor öğretmenleri, en düşük 71 puanla,
Spor yöneticileri, en düşük 67.326, en yüksek 73.685 puanla,
Antrenörler ise, en düşük 69.284 en yüksek 70.793 puanla atanabilmiştir. Daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler ÖSYM’nin web sitesi üzerinden inceleme yapabilirler.

Spor Liseleri, Spor Akademleri, BESYO Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Polis Akademileri Hazırlık Kurslarına Başvuru için lütfen Kayıt Formunu buradan doldurarak Ön Kayıt Olunuz..!